Educirani i osposobljeni nastavnici

Zaposlenici Srednje škole kneza Branimira u Benkovcu kontinuirano su usavršavani za primjenu strukovnih kurikuluma te za sustavnu primjenu ICT tehnologije s ciljem učenja na daljinu. Edukacija od strane vanjskih stručnjaka Centra Stjepan Matičević - jedinice Sveučilišta u Zadru, pružena je nastavnicima kako bi kroz izrađene priručnike, predavanja i seminare o novouvedenim strukovnim kurikulima stekli potrebna znanja koja će primjenjivati na sadašnje i buduće polaznike programa za strukovno obrazovanje odraslih. Tijekom osposobljavanja i usavršavanja nastavnici su usvojili znanja potrebna za korištenje ICT tehnologije u okviru učenja na daljinu, a svi polaznici dobili su i certifikate Centra Stjepan Matičević – Sveučilišta u Zadru. Kurikularno planiranje i programiranje, te realizacija i samovrednovanje dio su nastavnih sposobnosti koje su nužne uz pedagoško-psihološke, didaktičko – metodičke sposobnosti koje nastavnici već posjeduju.

Sustavnim obrazovanjem u sklopu projekta Tesla je znao nastavnici su osposobljeni za logičko i smisleno povezivanje kurikularnih sastavnica s obzirom na standarde kvalifikacija, standarde pojedinačnih zanimanja, ishode učenja i razvoj generičkih kompetencija s primjenom ICT tehnologija u obrazovanju i nastavi s odraslim osobama. Seminari, predavanja i stručne edukacije dokaz su kvalitetne provedbe projekta Tesla ja znao za sve sadašnje u buduće generacije polaznika strukovnog obrazovanja odraslih temeljenog na stvarnim potrebama tržišta rada.

Comments are closed.