Važnost projekta

U strateškom pogledu, projekt, svakako doprinosi Specifičnom cilju 10.3.3. OPULJP te STRATEGIJI OBRAZOVANJA, ZNANOSTI i TEHNOLOGIJE IZ 2014. godine koja predviđa da ishodi cjeloživotnog učenja omoguće bolju zapošljivost pojedinca, tj. povećanje njegove konkurentnosti na tržištu rada.

INDUSTRIJSKOJ STRATEGIJI RH koja u operativnoj mjeri 2.8. predviđa kontinuiran rad na povećanju atraktivnosti strukovnih zanimanja. STRATEGIJI EUROPE 2020 koja u sklopu Predvodničke inicijative: „Program za nove vještine i radna mjesta“ predviđa smanjenje nezaposlenosti i povećanje radne produktivnosti primjenom načela cjeloživotnog učenja te povećanjem privlačnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Također projekt izravno doprinosi jednom od dva glavna cilja STRATEGIJE EU-a ZA MLADE 2010. – 2018., a to je osiguravanje većeg broja i jednakih mogućnosti za mlade u obrazovanju i na tržištu rada.