Ciljevi i aktivnosti

Ciljne skupine su odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacija uključujući i razinu 4.1 prema HKO, zatim odrasle osobe u dobi između 15-34 godine bez kvalifikacija te dugotrajno nezaposlene osobe starije od 34 godine s razinom kvalifikacija koja odgovara razini 1-4.2 prema HKO. Iz navedenih ciljnih skupina formirat će se lista prijavljenih kandidata koji će primjenom unaprijed određene metodologije biti selektirani i raspoređeni u grupe polaznika jednog od tri programa osposobljavanja, za zanimanja bravar, zidar ili tesar.

Opravdanost izbora ova tri programa je utemeljena u samim preporukama HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja u 2017. godini za Zadarsku županiju gdje su ova tri obrazovna programa navedena kao oni u kojima se treba povećati broj upisanih i stipendiranih. Prema analitičkim izvješćima HZZ-a o kretanjima na tržištu rada u 2016. godini, u statistici najtraženijih zanimanja na razini RH na prva tri mjesta najtraženijih zanimanja u rodu 7. (Zanimanja u obrtu i pojedinačnoj proizvodnji) nalaze se redom zanimanja zidar, bravar i tesar.

Projekt će osigurati promociju i provedbu 3 besplatna programa osposobljavanja za 60 polaznika članova ciljne skupine te će njegovi rezultati pružiti konkretan doprinos rješavanju problema nedovoljne uključenost pripadnika ciljne skupine u programe obrazovanja odraslih te time utjecati na unapređenje njihovih znanja, vještina, a posljedično i kvalifikacija s ciljem osnaživanja položaja pojedinaca na tržištu rada te mogućnosti pronalaska zaposlenja što je u skladu s idejom Poziva iskazanom kroz sadržaj općeg i specifičnog cilja. Tijekom provedbe projekta vodit će se računa o odgovornom ponašanju po pitanju održivosti resursa i zaštite okoliša. Uvođenje digitalizacije praćenja obrazovnih aktivnosti, utrošak papira se drastično smanjuje dugoročno. Kroz edukativne aktivnosti u sklopu programa osposobljavanja, polaznici će biti upoznati i s politikom zaštite okoliša u okviru obavljanja svojih poslova kako bi svoje iskustvo implementirali i u daljnjem radu. Pri nabavi opreme vodit će se računa o njenoj kvaliteti u odnosu na osiguranje što manje potrošnje energije. Također, prilikom provedbe projekta od ključne važnosti će biti racionalno postupanje s resursima i sirovinom kako bi utjecaj projekta na okoliš bio što neutralniji.